VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE VILLKOR OCH ANVÄNDNINGSANVISNINGAR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS

Vilka är vi? Vad är den här webbplatsen till för?

Dessa användarvillkor ("användarvillkor") reglerar din användning av webbplatsen https://www.veltuff.com ("Webbplatsen"). Webbplatsen ägs och drivs av Veltuff A/S med säte på Jydekrogen 18 2625 Vallensbæk, Danmark . CVR/momsnummer 41477032 ("VELTUFF®" eller "vi"). Du kan kontakta oss via sidan Kontakta oss, som sköts av vår kundtjänst. Vi använder webbplatsen för att marknadsföra och tillhandahålla information om VELTUFF®-produkter, liksom om VELTUFF®-visningslokaler och marknadsföringsinitiativ.

På webbplatsen kan du också köpa VELTUFF®-produkter. Om du köper produkter på webbplatsen är köpet föremål för våra användarvillkor.

Information
VELTUFF A/S
Jydekrogen 18, 2625 Vallensbæk Denmark
+45 43 75 75 11
customerservice.eu@veltuff.com
CVR/VAT Number 41477032
Handelsregisternummer HRB126127

Vad händer om jag blir ombedd att registrera mig och öppna ett konto?

För att få åtkomst till specifika funktioner på webbplatsen (till exempel för att granska din orderhistorik eller få ett kvitto) måste du registrera dig och öppna ett personligt konto (“konto”). Du kommer att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker via ditt konto, med undantag av att ditt konto bevisligen användes av en tredje part utan ditt medgivande. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och hålla dem konfidentiella. VELTUFF® ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte uppfyller dessa skyldigheter. VELTUFF® kan avsluta eller stänga av ditt konto när som helst och utan föregående meddelande om:

  1. VELTUFF® tror att du använder ditt konto i strid med dessa användarvillkor
  2. VELTUFF® tror att en tredje part använder ditt konto utan ditt medgivande
  3. För rimliga säkerhets- eller underhållsändamål.

Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att kontakta kundtjänst via vår Kontakta oss-sida.

Vilka personuppgifter som berör mig behandlas av VELTUFF®?

För att du ska få tillgång till webbplatsens funktioner, inklusive områden för registrerade användare eller nyhetsbrevsprenumeration, kan vi be dig att lämna vissa personuppgifter. De bearbetningsaktiviteter vi utför för sådana uppgifter beskrivs i vår sekretesspolicy. Om du inte godkänner vår praxis och policy angående behandling av personuppgifter, ber vi dig att omedelbart sluta använda denna webbplats.

Vad händer om jag laddar upp innehåll eller kommentarer som jag själv skapat?

Webbplatsen innehåller avsnitt som gör det möjligt för användare att ladda upp användarskapat innehåll ("UGC "), till exempel kan du ha möjlighet att ladda upp fotografier eller lägga upp kommentarer.  I förhållande till sådant UGC är VELTUFF® enbart värdleverantör. Företaget ansvarar inte och har inget skadeståndsansvar för själva innehållet.

Du får inte tillhandahålla något UGC som är olagligt, obscent, oanständigt, förtalande, som främjar ras-, etnisk, sexuell diskriminering eller hat eller som kränker tredje parts immateriella rättigheter eller personuppgiftsskydd. Du får inte tillhandahålla något UGC som innehåller uppgifter, inklusive bilder, av minderåriga. VELTUFF® förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort allt UGC från webbplatsen som inte bedöms uppfylla ovanstående krav. Om sådant UGC tas bort från webbplatsen kan den relevanta uppladdarens konto stängas av eller avslutas.

Vem äger innehållet och materialet på denna webbplats?

Informationen på denna webbplats, tillsammans med allt material som ingår häri, är upphovsrättsskyddade verk som tillhör VELTUFF®. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS . Enstaka sidor eller material kan innehålla olika äganderättsmeddelanden.

Alla registrerade namn och varumärken på denna webbplats är registrerade varumärken som tillhör BACA Workwear and Safety Ltd eller dess anslutna enheter. Förutom vad som uttryckligen beviljas i detta avsnitt (eller till dig specifikt skriftligen), beviljar varken Veltuff A/S, varumärket VELTUFF® eller dess leverantörer någon uttrycklig eller underförstådd rätt till någon för patent, upphovsrätt, varumärken eller affärshemligheter.ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS.

Genom att skicka in UGC till webbplatsen garanterar du att du har rätt att göra det och att vid behov ha fått samtliga samtycken från relevanta tredje parter (till exempel innehavare av immateriella rättigheter eller personuppgifter). Sådant innehåll ska anses vara icke-konfidentiellt och icke-upphovsrättsskyddat. I förhållande till det UGC som du tillhandahåller, ger du VELTUFF® en obegränsad, exklusiv, världsomfattande, underlicensierad, kostnadsfri licens att använda sådant UGC på alla sätt och för alla ändamål, inklusive men inte begränsat till att spara, lagra, kopiera, reproducera, publicera, lägga upp, överföra, distribuera, visa, modifiera, översätta, införliva i annat material och på något sätt kommersiellt utnyttja det. VELTUFF® ber dig därför att inte skicka något innehåll, någon post eller någon information till oss via webbplatsen som du inte vill ska bli föremål för ovanstående villkor.

Vad är VELTUFF®s ansvar för sådant som kan gå fel när jag använder denna webbplats?

Vi arbetar hårt för att göra denna webbplats intressant och användarvänlig, men vi kan inte garantera att våra användare alltid hittar allt som de gillar. Läs denna ansvarsfriskrivning noggrant innan du använder vår webbplats.

DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ DIN EGEN RISK. PÅ GRUND AV ANTALET TILLGÄNGLIGA INFORMATIONSKÄLLOR OCH DE INNEBOENDE RISKERNA OCH OSÄKERHETERNA VID ELEKTRONISK DISTRIBUTION, KAN DET SKE FÖRSENINGAR, UTELÄMNANDEN, FELAKTIGHETER ELLER ANDRA PROBLEM MED SÅDAN INFORMATION. OM DU LITAR PÅ DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGOT MATERIALSOM ÄR TILLGÄNGLIGT GENOM DEN, GÖR DU DET PÅ DIN EGEN RISK.

DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG SOM DEN ÄR, MED EVENTUELLA BRISTER OCH I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET. DENNA WEBBPLATS, BACA WORKWEAR AND SAFETY LTD , VARUMÄRKET VELTUFF®, SAMTLIGA BIDRAGSGIVARE TILL DENNA WEBBPLATS OCH DERAS DOTTERBOLAG, AGENTER OCH LICENSGIVARE, KAN INTE OCH GARANTERAR INTE FRÅNVARON AV FELAKTIGHETER, FULLSTÄNDIGHET, AKTUALITET, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE I FRÅGA OM INFORMATIONEN SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA DENNA WEBBPLATS OCH DE GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA FELFRI, KONTINUERLIGT TILLGÄNGLIG, FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. TILL EXEMPEL KAN VI INTE GARANTIERA ATT UTSEENDE OCH FÄRGER PÅ VÅRA PRODUKTER SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN, SOM VISAS PÅ DIN BILDSKÄRM, MOTSVARAR DET FAKTISKA UTSEENDET PÅ PRODUKTER SOM FINNS I EN FYSISK BUTIK ELLER WEBBUTIK.

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG KAN VELTUFF A/S, VARUMÄRKET VELTUFF®, NÅGON AV BIDRAGSGIVARNA TILL DENNA WEBBPLATS OCH DERAS DOTTERBOLAG, AGENTER OCH LICENSGIVARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ANSVAR FÖR FÖLJD-, SPECIAL-, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER LIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV VINST, AFFÄRER, BESPARINGAR, DATA OCH TREDJE PARTS FORDRINGAR ÄVEN OM VI I FÖRVÄG INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

DENNA WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA DELAR ELLER LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM UNDERHÅLLS AV ANDRA FÖRETAG, INDIVIDER ELLER AGENTURER SOM TILLHANDAHÅLLS SOM EN BEKVÄMLIGHET FÖR ANVÄNDARNA. DESSA DELAR ELLER LÄNKADE WEBBPLATSER STÅR INTE UNDER VARE SIG VELTUFF A/S ELLER VELTUFF®s KONTROLL OCH TILLHANDAHÅLLS BARA SOM EN BEKVÄMLIGHET. INFÖRANDET AV SÅDANA DELAR ELLER LÄNKAR INNEBÄR INTE NÅGOT GODKÄNNANDE, OCH VARKEN VELTUFF® ELLER VELTUFF A/S GER NÅGON GARANTI I FÖRHÅLLANDE TILL SÅDANA ARTIKLAR, OCH DE ÄR INTE ANSVARIGA FÖR RIKTIGHETEN AV INFORMATION OM SÅDANA DELAR ELLER WEBBPLATSER. VARKEN VELTUFF A/S ELLER VELTUFF® ÖVERVAKAR MONITORER ELLER GÅR IGENOM INNEHÅLLET I SÅDANA TREDJEPARTS WEBBPLATSER OCH RÅDER DÄRFÖR DIG ATT ÅTKOMST TILL TREDJEPARTERS WEBBPLATSER VIA LÄNKAR SKER PÅ DIN EGEN RISK. ALLA ASPEKTER AVSEENDE SÅDANA DELAR ELLER WEBBPLATSER (INKLUSIVE REGLER FÖR ANVÄNDNING OCH INNEHÅLL) REGLERAS AV RELEVANTA TREDJEPARTSVILLKOR OCH VILLKOR SOM VI INBJUDER DIG ATT LÄSA.

Vad är tillämplig lag? Och den behöriga domstolen vid tvister?

Din användning av denna webbplats styrs i alla avseenden av dansk lag. Dansk lag kommer därför, utan hänsyn till dess lagkonflikter, reglera dessa ansvarsfriskrivningar, ansvarsbegränsningar och villkor. Handelsdomstolarna i Danmark ska ha exklusiv jurisdiktion i samband med alla tvister som uppstår vid användning av webbplatsen och/eller på något sätt som är relaterade till användningen av webbplatsen eller till dessa användarvillkor, med undantag för alla rättigheter enligt obligatorisk bestämmelse i tillämplig lag för att inleda rättsliga förfaranden på användarnas vanliga bostadsort eller hemvist.

Ikraftträdande: Denna policy för användarvillkor uppdaterades den 1 september 2021 och gäller från och med det datumet.